Knøl

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Knøl
Framstikkende gråberg i malmgangen.