Lading

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Lading
Plassering av sprengstoff og tennmidler i borehullene.