Lufttapning

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Lufttapning
Luke med trykkluftdrevne sylindere for lasting av malm fra silo.