Lunte

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Lunte
Inntvunnet kruttstreng som ved antenning bringer fenghette og sprengstoff til detonasjon.