Magnetitt

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Magnetitt
Jernmineral Fe3O4. Fe = jern, O = Oksygen. Magnetitt er magnetisk.