Magnetometer

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Magnetometer
Et instrument til måling av magnetisk feltstyrke. Benyttes bl.a. til påvisning av jernmalm.