Mektighet

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Mektighet
Den tykkelse en malmgang eller lagdelt bergart har. Måles normalt på sidebegrensingene.