Ombruddsort

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Ombruddsort
Ort, tverrslag, som ved passering av synker svinges vekk fra malmsonen.