Oppgiv

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Oppgiv
a) Borehull eller annet fastlagt punkt hvorfra oppmåling en akkord tas, b) Avstand fra for eksempel borehullet (oppgiven) til det sted arbeidet starter.