Overskyvning

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Overskyvning
Relativ overlapping eller forskyvning av ellers sammenhengende lag i bergarter. Dette skyldes fjellfolding og jordskjelv.