Pilar

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Pilar
Bergfeste eller søyle for oppstøtting av hengen.