Profil

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Profil
Tverr- eller lengdesnitt av tegning, en ort, et lengdesnitt av gruve.