Pute

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Pute
Planke eller tømmerstokk som ved forankring til bergveggen tjener som spikerslag og underlag for videre bygging.