Påleggsskyting

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Påleggsskyting
Plassering og skyting av sprengstoff på større steinblokker for knusing og deling.