Silikat

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Silikat
Kiselforbindelse. Kisel: Et grunnstoff som tilhører metalloidene og som danner en av hovedbestanddelene av jordskorpen.