Silikose

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Silikose
Lungesykdom som skyldes innånding av støvpartikler inneholdende kisel.