Skraper

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Skraper
Skrapespill; elektrisk eller trykkluftdrevet heis med fremskraping av malm eller gråberg.