Skyting

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Skyting
Lading og avfyring av sprengstoff.