Skytegass

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Skytegass
CoNO2. De gasser som dannes ved detonasjon og forbrenning av sprengstoff.