Stempel

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Stempel
Er av tre, betong eller stål, og reises som regel mellom hengen og liggen for oppstøtting.