Stigort

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Stigort
Ort med svak til loddrett stigning.