Stuff

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Stuff
a) Prøvestykke av stein eller malm. b) Endepunkt i ort eller øvre malmvegg i en strosse.