Styrsjakt

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Styrsjakt
Silo i fjell for malm eller gråberg hvor for eksempel malmen styrtes til lavereliggende nivå for uttapping og videre transport.