Sump

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Sump
a) Blanding av småstein, steinmel og vann fra hullboringen. b) Kum for oppsamling av gruvevann (pumpesump).