Sying

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Sying
Sammenbinding av løse partier i hengen ved hjelp av gamle ståltau som faststøpes i borehull.