Tunnel

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Tunnel
Gruvebane (vanligst i vei- og jernbanebygging) med to åpninger mot dagen.