Rist

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Rist
En slags sil for å skille store og små stein.