Skjærstein

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Skjærstein
Svovelrikt mellomprodukt ved opparbeidelsen av kobber, vesentlig bestående av kobbersulfid, Cu2S, og jernsulfid, FeS, dannet ved smelting av stykkmalm eller flotasjonskonsentrat.