Vendrøsting

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Vendrøsting
Trinnvis røsteprosess i et anlegg hvor skjærstein glødes og flyttes fra bås til bås (vendes) i en kontinuerlig prosess.