Erzscheider

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Erzscheider
Tysk: «Erz» = Malm. «Scheiden» = skille. Malmekspert, ansvarlig for malmbehandling. Se også berggesell (berse).