Garkobber

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Garkobber
Ferdigprodukt av nesten rent kobber (97-99 % Cu). Forbruket av trekull anslås til 150 m3 per tonn ferdig garkobber.