Fyrmåned

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Fyrmåned
Bergmåned om sommeren da bergmennene hadde fri for å arbeide som småbrukere.