Bessemering

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Bessemering
Behandling av flytende skjærstein i konverter hvor steinen blåses i en kontinuerlig totrinnsprosess til råkobber med renhet på 98-99,5 % Cu.