Kvarts

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Kvarts
Også kvitstein eller flint. Mineral med kjemisk formel SiO2, brukt som tilslag (stoffer som ble tilsatt i smeltingen) i kobbermetallurgien og som blandemateriale i herdfôring og fugemørtel.