Fluss

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Fluss
Hjelpestoff tilsatt smelteprosessen for å gjøre malmen lettere smeltbar og bedre utsepareringen av metallet og fremme dannelsen av lettflytende slagg.