Poling

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Poling
Raffineringsmetode som består i at friske trespirer stikkes ned og røres om i en smelte i den hensikt å utvikle gasser med reduserende virkning på oksider og for å skape bevegelse i smelten.