Svartkobbersmelting

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Svartkobbersmelting
Kullfyrt sjaktovnsmelting av venderøstet skjærstein i den hensikt å redusere kobberoksidet i venderøstverket til metallisk kobber og for å forslagge jern– og andre oksider i verket ved tilsetting av kvarts.