Dynamitt

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Dynamitt
Generell betegnelse for et sprengemne hvor flytende nitroglyserin er omdannet til et fast produkt ved bearbeiding med andre stoffer.