Svartkrutt

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Svartkrutt
Sprengmiddel bestående av en mekanisk blanding av salpeter, trekull og svovel. Militært svartkrutt hadde som regel et blandingsforhold på 75 (salpeter), 15 (trekull) og 10 (svovel). Bergkruttet var vanligvis noe svakere (mindre salpeter) med et blandingsforhold på 62-65/15-18/20.