Meldalsklumper

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Meldalsklumper
Det berettes at man i et forsøk på lære av andre i 1701 innkalte hyttefolk til Røros fra Meldalen. På Meldalingenes anbefaling begynte man å beskikke slik det ble gjort der. På grunn av Rørosgruvenes mer «jernbundne» malmer fikk man imidlertid store jernsuer som var anstrengende å få ut av ovnen. Disse ble i mange år liggende utenfor hytta med tilnavnet «Meldalsklumper».