Skiktmester

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Skiktmester
Også «sjiktmester» (tysk = «Schichtmeister»). Funksjonær med ansvar for driftsregnskap, lønnsberegninger og lønnsutbetaling, i tidligere tider ofte med fullt driftslederansvar.