Kaldkiling

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Kaldkiling
Løsbryting av fjell med enkle håndredskaper av jern.