Fall

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Fall
Vinkelen som et mineralleie danner med horisontalplanet.