Varmkiling

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Varmkiling
Løsbryting av fjell med enkle jernredskaper etter fyrsetting.