Licitation

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Licitation
Auksjon av arbeidsplass der laveste bud vinner.