Farkunst

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Farkunst
Heiseinnretning for personer.