Feltet

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Feltet
Kraftoverføring (stang eller ståltau).