Forkastning

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Forkastning
En bruddflate mellom to partier av jordskorpen som har beveget seg i forhold til hverandre, enten vertikalt eller horisontalt. Forkastninger har gjerne oppstått i forbindelse med jordskjelv. En forkastning kan også være et tegn på at området har risiko for nye skjelv. På Mugg var forkastningene bare 2-3 meter, mens det var hele 10 meter i Nyberget/Olavsgruva.