Blesterovn

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Blesterovn
Dette er en ovn som ble brukt til å utvinne jern fra myrmalm. Å lage jern kalles «å blestre», fordi en blåser i ovnen. Når det blåser, blir det blest.