Fyrsetting

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Fyrsetting
Bergbryting ved hjelp av kraftig oppvarming av fjellet.